מדיניות ביטולים

מדיניות ביטולים סדנה/הרצאה:

  • פתיחת סדנה מותנית במינימום  נרשמים.

  • במקרה של ביטול הסדנה מצידנו, התשלום יוחזר במלואו תוך 7 ימי עסקים.

  • במקרה של ביטול סדנה מצד הלקוח עד שבוע לפני הפתיחה, יוחזר הסכום המלא בקיזוז 10%.

  • בהודעה על ביטול בשבוע של תחילת הסדנה, היות ונשמר מקום, לא יוחזר תשלום, אך תוכלו לממש את התשלום להשתתפות בסדנה במועד אחר.